Algemene voorwaarden

Wij zijn erg trots op onze website en wij hopen dat u er veel plezier aan beleeft.

Alle tekstuele, grafische en overige inhoud die verschijnt op deze website is, tenzij anders vermeld, het eigendom van Motorcentrum Rijen.

U mag de inhoud van deze website uitsluitend voor eigen gebruik inzien, kopiëren, afdrukken en gebruiken, op voorwaarde dat: (1) de gegevens op deze website uitsluitend informatief en voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt; (2) geen tekst, afbeeldingen of overige inhoud op enige wijze worden aangepast en (3) geen afbeeldingen van deze website worden gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd zonder de bijbehorende tekst.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website dient u het gebruik van javascript en cookies toe te staan.

Wanneer een gebruiker van deze website feedback of gegevens instuurt in enige vorm, zoals ideeën, opmerkingen, suggesties of vragen, betreffende enig product of diensten van Motorcentrum Rijen of de inhoud van deze website, wordt deze informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en Motorcentrum Rijen zal geen enkele verplichtingen hebben ten aanzien van deze informatie en volkomen vrij zijn deze te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken en te distribueren aan derden.

Toegang tot deze website wordt gecontroleerd. De opgevraagde URL’s, de machine waarvan dit verzoek afkomstig is en het tijdstip van dit verzoek worden geregistreerd voor toegangs-, statistische en veiligheidsdoeleinden. Het gebruik van deze website wordt beschouwd als toestemming met een dergelijke controle. Van tijd tot tijd is het mogelijk dat deze website niet beschikbaar is door storingen in de mechanica, telecommunicatie, software, hardware en door fouten van derden. Het is Motorcentrum Rijen niet mogelijk te voorspellen of regelen wanneer een dergelijke uitval voorvalt nog hoe lang deze situatie zou duren.

In redelijkheid wordt er alles aan gedaan om de correctheid van de informatie en bijbehorende materialen die door Motorcentrum Rijen worden geboden te garanderen, Motorcentrum Rijen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schrijffouten, verouderde informatie, onjuiste technische gegevens of prijzen, typografische of overige fouten die op deze, of enige andere website voorkomen. Alle informatie en bijbehorende materialen kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Door gebruik te maken van deze website, accepteert u het risico dat de informatie en het materiaal op deze website incompleet, onjuist en verouderd kan zijn of niet overeenkomt met uw wensen. Let erop dat deze website foto’s kunnen bevatten van motorfietsen waarop accessoires zijn aangebracht. Het is mogelijk dat hiervan wel of geen melding wordt gemaakt. Motorcentrum Rijen wijst elke verantwoordelijkheid af voor misverstanden over de standaard specificaties die hieruit kunnen volgen. De foto’s en videobeelden die op deze website worden gebruikt tonen motoren die door ervaren professionele rijders in beschermende kleding worden bereden onder professionele, gecontroleerd omstandigheden op een gesloten terein. Motorcentrum Rijen geeft geen enkele steun of goedkeuring aan het uitvoeren van stunts, trucs of enige vorm van onverantwoord rijgedrag. Bij Motorcentrum Rijen willen wij dat elke rit veilig en plezierig verloopt. Rij altijd veilig, defensief en binnen de grenzen van de wet. Rij altijd uitsluitend binnen de grenzen van uw eigen kunnen, neem rijvaardigheidslessen en draag beschermende kleding. Rij nooit onder de invloed van alcohol of drugs. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door en controleer uw motorfiets voor elke rit.

Betreffende deze website en de informatie, afbeeldingen en materialen die hierin zijn verwerkt, wijst Motorcentrum Rijen specifiek elke garantie af, impliciet of expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Onder geen enkele omstandigheid accepteert Motorcentrum Rijen enige aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot enige speciale, indirecte, incidentele schade of gevolgschade.

Alle informatie op deze website heeft betrekking op de markt in het Europees. De site is toegankelijk voor internationale gebruikers, maar gebruikers dienen erop te letten dat sommige producten, programma’s en diensten mogelijk niet beschikbaar zijn in hun land, vanwege beperkingen die door de markt, techniek of wetgeving worden opgelegd. Motorcentrum Rijen behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder kennisgeving vooraf modellen, onderdelen, accessoires, kledij en overige artikelen uit het programma te nemen, of om specificaties te wijzigen, zonder dat dit tot verplichtingen leidt.

De specificaties van motorfietsen en accessoires kunnen van land tot land verschillen. U dient ervan bewust te zijn, dat veel landen beperkingen opwerpen ten aanzien van de import, registratie en/of het gebruik van voertuigen en accessoires die niet van origine zijn gebouwd om te voldoen aan de specificaties van dat land.

Bij Motorcentrum Rijen willen wij dat elke rit veilig en plezierig verloopt. Rijd altijd veilig, defensief en binnen de grenzen van de wet en van uw eigen kunnen. Neem rijvaardigheidslessen. Draag altijd een valhelm, oogbescherming en geschikte beschermende kleding en sta er altijd op dat een eventuele passagier hetzelfde doet. Rijd nooit terwijl u onder de invloed bent van alcohol of drugs.