vorige

Motorrijden in de file: mag u inhalen?

Mogen motorrijders inhalen bij een file? Een vraag die nog wel eens wat discussie doet oplaaien. In het verleden was het voor motorrijders verboden om files in te halen. Sinds 1991 is het in Nederland wel toegestaan om op uw motor langzaam tussen twee rijen auto’s door te rijden. Via andere wegstroken of wegdelen mag u automobilisten niet inhalen.

Motorrijden in de file? Inhalen?

Inhalen voor motoren? Wat zijn de voordelen?

Het passeren van een file heeft meerdere voordelen. Op de eerste plaats wordt de veiligheid van de motorrijder gewaarborgd. Wanneer u op uw motor in de file rijdt, bent u erg kwetsbaar bij kop-staart-botsingen. Een motor heeft namelijk geen airbags, bumpers of kreukelzones. Op de tweede plaats wordt de file voor automobilisten minder lang wanneer motorrijders niet in dezelfde rij aansluiten.

De filegedragscode

Om de verkeersveiligheid in stand te houden en irritatie te voorkomen, zijn spelregels door het Motorplatform opgesteld over de wijze waarop motorrijders een file mogen inhalen. Ook zijn er spelregels over hoe automobilisten rekening kunnen houden met passerende motorrijders. Deze spelregels vormen samen een gedragscode. Let op: de filegedragscode is een advies maar geen wettelijke regeling.

Spelregels voor motorrijders

  • Waarschuw achterop komend verkeer. Verminder geleidelijk uw snelheid en waarschuw achterop komend verkeer bij het naderen van een file. Gebruik hiervoor uw alarmlichten of remlicht. Hou via de spiegels rekening met achterop komend verkeer dat niet op tijd snelheid vermindert.
  • Pas uw snelheid aan. Het snelheidsverschil tussen de motor en de auto die u inhaalt, mag niet meer zijn dan 10 km/h. Gebruik geen richtingaanwijzers of alarmlichten tijdens het passeren van de file. Heeft de snelweg meer dan twee rijstroken? Kies dan de positie tussen de twee rijstroken aan de linkerkant.
  • Hou rekening met andere motorrijders. Rij met meerdere motoren rustig achter elkaar tussen de file door. Zorg dat er minstens twee auto’s zitten tussen u en degene die voor u rijdt en kies voor dezelfde doorgang.
  • Ben alert op onverwacht gedrag. Bijvoorbeeld automobilisten die plotseling van rijstrook wisselen en openstaande portieren van auto’s bij warm weer.
  • Voeg in tussen de rij auto’s. Staat u als laatste in de file? Geef dit dan duidelijk aan door uw alarmlichten of remlicht te gebruiken. Hou genoeg afstand van degene die voor u staat en voeg als het kan in tussen de rij auto’s.
  • Verplaatst u naar de rijstrook. Komt de file weer op gang? Verplaatst u dan weer terug naar de rijstrook. Geef dit aan met uw richtingaanwijzer.

Spelregels voor automobilisten

  • Bekijk het verkeer achter u. Gebruik regelmatig je spiegels om op tijd rekening te houden met achterop komend verkeer. Ook wanneer u in de file stilstaat. Motorrijders worden door automobilisten vaak niet opgemerkt.
  • Gebruik het midden van de rijstrook. Motorrijders halen de file tussen de rijstroken in. Wanneer u op het midden van de rijstrook rijdt, hebben motorrijders voldoende ruimte om in te halen. U kunt ze eventueel wat meer ruimte geven door bijvoorbeeld naar rechts uit te wijken als u op de rechter rijstrook zit.
  • Let op bij het wisselen van rijstrook. Kijk goed in uw spiegels en waarschuw achterop komend verkeer door richting aan te geven. Vergeet vooral de dode hoek van uw spiegel niet. Daar kan een inhalende motorrijder zich bevinden.
  • Open uw portier alleen in nood. Is het noodzakelijk om uw portier in de file te openen? Kijk dan van tevoren of er niemand is die u in gaat halen. Open voor verkoeling bij warm weer enkel uw ramen of gebruik airconditioning.

Hou u zich aan de gedragscode? Dan komt u veilig en zo vlot mogelijk door de file heen. Heeft u zelf nog tips voor motorrijden in de file, laat het ons weten!


Bron: Sanne de Rooy